PaedDr. Alena Jancurová PhD.

PaedDr. Alena Jancurová PhD.

špeciálna pedagogička

Kontakt

Oddelenie

Odd. špeciálnopedagogického poradenstva
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • ZŠ s MŠ Česká
  • ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Ul. Hubeného
  • ZŠ s MŠ Kalinčiakova
  • ZŠ Kataríny Brúderovej
  • ZŠ s MŠ Sibírska
  • Gymnázium Hubeného
  • SOŠ beauty služieb, Račianska