Školská trieda patrí medzi malé sociálne skupiny a v každej skupine existuje určitá štruktúra, z ktorej vyplývajú pozície a roly. Na stretnutí sa budeme venovať práve problematike pozícií a rolí v školskej triede a povieme si ako možno pracovať so žiakmi v určitých roliach. A ako aj na ostatných stretnutiach Klubu učiteľa/ľky budú mať účastníci možnosť zdieľať skúsenosti zo svojich tried/ zo svojej praxe.
V tomto školskom roku poskytujeme možnosť získať za absolvovanie stretnutia aj Potvrdenie o absolvovaní aktualizačného vzdelávania v rozsahu 2 hodín.
V prípade záujmu zúčastniť sa, prosíme o nahlasovanie na: lednicka(zavináč)psychologickecentrum.sk do 06.12.2019