Orientačné logopedické vyšetrenie, ktoré má určiť dieťa je alebo nie je potrebné zaradiť do starostlivosti logopéda. Prihlásiť sa je možné iba prostredníctvom materskej školy. Podmienkou účasti je podpísaný informovaný súhlas, ktorý je potrebné odovzdať v materskej škole.